Διατάσεις

Εκτελώντας διατάσεις και βελτιώνοντας την ευλυγισία μας, βελτιώνουμε και το εύρος κίνησης των ασκήσεων, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στους μύες.

Σημαντικό μέρος της προπόνησης

Εκτελώντας διατάσεις και βελτιώνοντας την ευλυγισία μας, βελτιώνουμε και το εύρος κίνησης των ασκήσεων, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στους μύες.

Πλεονέκτημα των διατάσεων

Είναι η επαναφορά της φυσιολογικής κινητικότητας,  η ελάττωση της μυϊκής έντασης και κόπωσης και η βελτίωση του συντονισμού κινήσεων και της ικανότητας απόδοσης.

Η ιδανική ώρα εκτέλεσης των στατικών διατάσεων είναι μετά την προπόνηση, με κάποιες έρευνες να αντιτίθενται σε αυτό.

Στις στατικές διατάσεις πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που ξεκινάμε να αισθανόμαστε τράβηγμα και δυσφορία.

Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε σημείο πού να πονάμε και να ρισκάρουμε να τραβήξουμε ή ακόμα και να πάθουμε ρήξη στους μύες.

Ο χρόνος που πρέπει να δεσμεύσετε είναι μόνο 8-10 λεπτά το πολύ στο τέλος της προπόνησης.

Είναι σίγουρο πως αν εκτελείτε διατάσεις σε τακτική βάση, θα αποκομίσετε και τα πολλαπλά οφέλη που μας προσφέρει η ευλυγισία.